milk-from-eden

מספרים עלינו

לקוחות מספרים

הסיפור של לאה

לאה מספרת: הכתם החום בזוית העין, היה איתי לא מעט שנים. אינסוף משחות וקרמים רפואיים לא הצליחו להעלימו. התחלתי להשתמש בקרם הקלאסי של חלב בראשית ואחרי מספר חודשים פתאום חברים ובני משפחה החלו להעיר לי שהכתם מתחיל להיעלם. כיום, לאחר כשנה של שימוש יומיומי, אין זכר לכתם. אני מודה לכם.

קורטוב של שלמות

המבצעים החמים של חלב בראשית

המוצרים המנצחים את הזמן